Monthly archives: March, 2007

Via 2nd B’day

sing pinter tur bener, sing jujur tong bohong.. ulah nganyeurikeun batur, ngarah hirup loba dulur.. raksa ucap lampah, tekad jeung tabe’at.. ngarah pinanggih bagja, salamet dunya aherat.. neng.. sing jadi jalma shaleh.. :) Happy Birthday Via.. :)

3rd Wedding Anniversary

teu karasa.. jam ngajadi poe, poe ngajadi bulan, bulan ngabaju taun, nyaksian lalakon urang duaan.. teu karasa… geus tilu taun lalampahan, saprak ngucap jangji pasini, nyampaikeun duriat dina hate, ngagurat asih dina rasa.. teu karasa… taun bakal terus ngagilinding, nyipuh buuk pulas kulawu, meotan kulit maragas tulang.. lalampahan urang.. Insya Allah angger pageuh, geugeut dina …