Via 2nd B’day

March 31, 2007

sing pinter tur bener, sing jujur tong bohong.. ulah nganyeurikeun batur, ngarah hirup loba dulur.. raksa ucap lampah, tekad jeung tabe’at.. ngarah pinanggih bagja, salamet […]

3rd Wedding Anniversary

March 14, 2007

teu karasa.. jam ngajadi poe, poe ngajadi bulan, bulan ngabaju taun, nyaksian lalakon urang duaan.. teu karasa… geus tilu taun lalampahan, saprak ngucap jangji pasini, […]